Audio IBhayibheli

Zulu Audio Bible - [1959]

Khetha incwadi ukulalela noma thwebula,:


iTestamente elisha - N.T.